RCBc – Phần mềm tính toán cốt thép Dầm

Giới thiệu

RCBc là phần mềm tính toán diện tích cốt thép Dầm với các đặc điểm sau:
– Tính toán diện tích cốt thép Dầm dựa vào nội lực của Etabs
– Giao diện đồ họa dễ lựa chọn và quản lý Dầm
– Thiết kế bố trí cốt thép cho Dầm
– Xuất bảng tính Excel phục vụ thuyết minh

Lý thuyết tính toán

– RCBc tính toán diện tích cốt thép dầm theo tiêu chuẩn TCVN 356-2005, thuật toán bao gồm việc tính toán cốt kép cho những tiết diện chịu mô men lớn
– RCBc quản lý dữ liệu theo mặt bằng, bao gồm việc so sánh nội lực của các tầng điển hình để thiết kế cho dầm có nội lực nguy hiểm nhất thuộc tầng điển hình

Photobucket

Chi tiết xem thêm tại đây: https://sites.google.com/site/ketcausoft/Welcome/phan-mem-tinh-toan-dien-tich-cot-thep-dam

Advertisements